Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Στόχοι:

Οι  μαθητές

α)Να αναγνωρίσουν και να και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά μιας  αυλής ενός σχολείου που είναι  κατάλληλη για ψυχαγωγία και άθληση.
β)Να διερευνήσουν τις  δυνατότητες κατάλληλου σχεδιασμού της αυλής του σχολείου  από αισθητικής και παιδαγωγικής άποψης , για την ποιοτική  εκμετάλλευση του διαλείμματος
γ)Να προτείνουν και να υλοποιήσουν τρόπους αναβάθμιση της αυλής του σχολείου
δ)Να αναλάβουν δράση για την ενημέρωση και  την ευαισθητοποίηση  της  σχολικής κοινότητα


Επίσκεψη στο Δ.Σ. Άβαντα